Entries by admin

Leikki on lapsen työtä

Leikki on lapselle luontainen keino tutustua omiin taitoihin, uusiin ihmisiin ja ympäristöön. Leikkiessään lapsi oppii, kokeilee ja jäsentää ympäröivää maailmaa.