Turvakodin toiminta käynnistynyt uusissa tiloissa 2.9.2019

Vantaan turvakodin toiminta uusissa tiloissa Koivukylän puistotiellä käynnistyi muuton jälkeen 2.9., ja ensimmäiset asiakkaat saapuivat turvakotiin heti ovien auettua puolen päivän aikoihin. Uuden turvakodin koko prosessi suunnittelusta ja rakentamisesta aina muuttoon asti on ollut yhdistyksellemme valtava ponnistus. Nyt voimme iloisina todeta, että toiveemme modernista, viihtyisästä ja kodinomaisesta sekä turvallisesta turvakodista on toteutunut! Täällä niin asiakkailla, kuin työntekijöillä on hyvä olla. Uuden 14-paikkaisen turvakodin myötä voimme tarjota entistä useammalle väkivaltaa kokeville henkilöille ja perheille apua vaikeassa elämäntilanteessa 

Vietimme avajaisia uudessa turvakodissa 17.9. klo 13-16. Uudet tilat ihastuttivat runsasta vierasjoukkoa. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen toi kaupungin tervehdyksen ja kiitti kauniita ja toimivia tiloja avauspuheenvuorossaan. Musiikista vastasivat Terhi Ahonen, Tuula Kröger ja Päivi Helakallio.

Tästä on yhdistyksen hyvä jatkaa toimintaansa lähisuhdeväkivallan vastaisen työn parissa. 

Kuvat: Henri Luoma/Henri Luoma Photography

Turvakodin muutto lähestyy – turvakoti sulkeutuu muuton ajaksi 28.8.-1.9.

Uusi turvakotimme on valmistunut ja muutamme tämän viikon aikana.

Karsikkokujan turvakoti suljetaan keskiviikkona 28.8. klo 12 ja olemme suljettuna sunnuntaihin 1.9. saakka. Uusi turvakoti avataan maanantaina 2.9. klo 12 Koivukylän puistotie 27:ssä.

Haemme turvakotiin seitsemän ohjaajaa

Vantaan Turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana sekä ylläpitää lähisuhdeväkivaltatyön yksikön avopalvelua. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa ja sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille.

Laajennamme nykyistä turvakotia ja avaamme 14-paikkaisen turvakodin syyskuussa 2019. Kahdessa osastossa toimiva turvakoti sijaitsee uudisrakennuksessa Koivukylän Puistotiellä.

Haemme uuteen turvakotiin seitsemää ohjaajaa 15.8 alkaen. Työ on kolmivuorotyötä (aamu-, ilta- ja yövuoroja) sisältäen viikonlopputyötä. Viisi ohjaajaa tekee kolmivuorotyötä ja kaksi ohjaajaa tekee pääasiallisesti yötyötä.

Turvakodin asiakastyötä johtaa vastaava sosiaalityötekijä, jonka lisäksi kahteen työryhmään kuuluu yhteensä 14 ohjaajaa. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina ovat lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä yhdistyksen avopalveluiden työntekijät.

Ohjaaja tekee suunnitelmalista asiakastyötä ja kriisityötä sekä aikuisten, että lasten kanssa. Työtehtäviin kuuluu osallistuminen turvakotiin tulevan asiakkaan koko asiakasprosessiin: asiakkaaksi ottamisen arviointi, yksilökeskustelut aikuisten ja lasten kanssa, palveluohjaus, neuvonta ja muu asiakkaan tilannetta tukeva työskentely sekä kodinhoidolliset tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys ja työkokemus kriisityöstä (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä, 598/2015). Työntekijöillä tulee olla hygieniapassi.

Lisäksi toivomme hakijoilta kokemusta sosiaalihuollon kentältä, erityisesti lastensuojelun työtehtävissä. Työhön sitoutuminen ja kiinnostus sen kehittämiseen katsotaan eduksi. Työstä hyvin selviytyminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä ja muutosmyönteisyyttä. Erinomainen suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä.

Palkkaus: Yksityisten sosiaalipalvelualojen TES, G24 + kokemuslisät.

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukainen rekisteriote ennen työn aloittamista. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Arvioitu työn aloitus: 15.8. tai sopimuksen mukaan.

Hakemus ja CV: sähköpostitse 19.5.2019 klo 18.00 mennessä kristiina.vaananen@vantaanturvakoti.fi. Ilmaise hakemuksessa, haetko kolmivuorotyöhön vai pääasialliseen yötyöhön.

Lisätietoja: https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/9962245 tai toiminnanjohtaja Kristiina Väänänen, p. 0405426938.

Ryhmähaastattelu järjestetään perjantaina 24.5. klo 9.

Haemme Koivulaan uuteen toimeen väkivaltatyönasiantuntijaa

Vantaan Turvakoti ry:n ylläpitämä Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivula tarjoaa avopalveluja lähisuhdeväkivaltaa perheessään kohdanneille aikuisille ja lapsille. Koivulassa työskentelee viisi yksilö-, pari- tai perhepsykoterapeuttia.

Haemme Koivulan tiimiin psykoterapeuttia määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2019 – 29.2.2020 tai sopimuksen mukaan. Työ jatkuu mahdollisesti toistaiseksi voimassa olevana.

Työtehtävään kuuluu väkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden aikuisten kanssa työskentely. Tehtävä edellyttää valmiutta itsenäiseen työskentelyyn vaativassa asiakastyössä. Työtehtäviin kuuluu yksilötyön lisäksi työparityöskentely ja ryhmien vetäminen. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta ja järjestötyön kokemusta. Hyvät tiimityön taidot ja halukkuus aktiiviseen verkostoyhteistyöhön katsotaan eduksi. Työntekijällä on Koivulan tiimin ja taustaorganisaation väkivaltatyön asiantuntemus sekä työnohjaus työn tukena.

Edellytämme soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa (817/2015 8 §) ja psykoterapeutin tutkintoa. Työkokemus terapia- ja lastensuojelutyöstä katsotaan eduksi. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen ja hyvä englannin kielen suullinen taito.

Palkkaus G28+kokemuslisät. Yksityisten sosiaalipalvelualojen TES.
Valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rekisteriote ennen työn aloittamista.

Hakemuksen ja CV:n voi jättää sähköisesti 31.5.2019 klo 16:00 mennessä osoitteeseen kristiina.vaananen@vantaanturvakoti.fi.

Lisätietoja: https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/9953037 tai toiminnanjohtaja Kristiina Väänänen puh. 040 542 6938.

Haemme turvakotiin vastaavaa sosiaalityöntekijää

Vantaan Turvakoti ry ylläpitää turvakotia ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivulaa. Nykyinen turvakoti on 8-paikkainen. Laajennamme turvakotitoimintaa ja avaamme syyskuussa 14-paikkaisen turvakodin uudisrakennuksessa Koivukylän Puistotiellä, jonne nykyinen toiminta siirtyy. 

Haemme turvakotiin vastaavaa sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Vastaavana sosiaalityöntekijänä pääset käynnistämään ja kehittämään uutta turvakotia ja osallistumaan henkilöstön rekrytointiin. Tuemme työntekoa ja osaamista säännöllisten työnohjausten ja koulutusten avulla. Tiimillä on vuosittain työnkehittämispäiviä ja työhyvinvointipäivä.

Esimiestyön lisäksi vastaava sosiaalityöntekijä vastaa asiakastyön ohjaamisesta, suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja verkostotyöstä.
Vastaavan sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys (817/2015 7§). Edellytämme hakijalta kokemusta aikuisten ja/tai lasten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Lisäksi edellytämme kokemusta esimiestyöstä ja kehittämistyöstä sekä kykyä toimia verkostoissa ja hyviä työelämä- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain (6 § 2 mom.) mukainen rikosrekisteriote ennen työn aloittamista. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Palkkaus: Yksityisten sosiaalipalvelualojen TES, G31 + kokemuslisät.

Toimi täytetään sopimuksen mukaan.
Hakuaika: 23.4.-7.5.2019
Hakemukset ja CV toimitetaan 7.5. klo 16 mennessä kristiina.vaananen@vantaanturvakoti.fi
Lisätietoja: https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/9938712 tai toiminnanjohtaja Kristiina Väänänen puh. 040 542 6938.
Haastattelut järjestetään viikolla 19.

Haemme turvakotiin seitsemän uutta ohjaajaa

Vantaan Turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana sekä ylläpitää lähisuhdeväkivaltatyön yksikön avopalvelua. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa ja sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille.

Laajennamme nykyistä turvakotia ja avaamme 14-paikkaisen turvakodin syyskuussa 2019. Kahdessa osastossa toimiva turvakoti sijaitsee uudisrakennuksessa Koivukylän Puistotiellä.

Haemme uuteen turvakotiin seitsemää ohjaajaa 15.8 alkaen. Työ on kolmivuorotyötä (aamu-, ilta- ja yövuoroja) sisältäen viikonlopputyötä. Viisi ohjaajaa tekee kolmivuorotyötä ja kaksi ohjaajaa tekee pääasiallisesti yötyötä.

Turvakodin asiakastyötä johtaa vastaava sosiaalityötekijä, jonka lisäksi kahteen työryhmään kuuluu yhteensä 14 ohjaajaa. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina ovat lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä yhdistyksen avopalveluiden työntekijät.

Ohjaaja tekee suunnitelmalista asiakastyötä ja kriisityötä sekä aikuisten, että lasten kanssa. Työtehtäviin kuuluu osallistuminen turvakotiin tulevan asiakkaan koko asiakasprosessiin: asiakkaaksi ottamisen arviointi, yksilökeskustelut aikuisten ja lasten kanssa, palveluohjaus, neuvonta ja muu asiakkaan tilannetta tukeva työskentely sekä kodinhoidolliset tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys ja työkokemus kriisityöstä (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä, 598/2015). Työntekijöillä tulee olla hygieniapassi.

Lisäksi toivomme hakijoilta kokemusta sosiaalihuollon kentältä, erityisesti lastensuojelun työtehtävissä. Työhön sitoutuminen ja kiinnostus sen kehittämiseen katsotaan eduksi. Työstä hyvin selviytyminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä ja muutosmyönteisyyttä. Erinomainen suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä.

Palkkaus: Yksityisten sosiaalipalvelualojen TES, G24 + kokemuslisät.

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukainen rekisteriote ennen työn aloittamista. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Arvioitu työn aloitus: 15.8. tai sopimuksen mukaan.

Hakemus ja CV: sähköpostitse 12.5.2019 klo 18.00 mennessä kristiina.vaananen@vantaanturvakoti.fi. Ilmaise hakemuksessa, haetko kolmivuorotyöhön vai pääasialliseen yötyöhön.

Lisätietoja: https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/9930067 tai toiminnanjohtaja Kristiina Väänänen, p. 0405426938.

Ryhmähaastattelut järjestetään viikolla 20.

Vantaan Turvakoti ry mukana Vantaan kaupungin Naistenpäivän tapahtumissa

Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi Vantaan kaupunki järjestää tällä viikolla monenlaisia tapahtumia Myyrmäessä, Koivukylässä ja Tikkurilassa. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. 

Vantaan Turvakoti ry on mukana näissä tapahtumissa:

KANSAINVÄLISEN NAISTENPÄIVÄN AAMIAIS-NONSTOP

Kaikki ovat tervetulleita valmiiksi katetulle aamiaiselle Koivukylän kirjastoon (Hakopolku 2) perjantaina 8.3. kello 6.45–10.

Aamiaisen ohessa pohditaan, miksi naisten asema paranee niin hitaasti, vaikka tietoa ja osaamista on ollut saatavilla jo vuosikymmenet. Aihetta avaamassa ovat toiminnanjohtajamme Kristiina Väänänen yhdessä Rikosuhripäivystyksenaluejohtajan Jenni Lehtosen ja Suvanto ry:n suunnittelijan Päivi Helakallio-Rannan kanssa.

Tapahtuman musiikista vastaavat Janna, Vantaan musiikkiopiston nuoret solistit ja pianisti Pär Colerus.

Tapahtuman järjestää Toimiva Koivukylä – Toimari ry jäsenjärjestöineen.

 

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA – NAISET 2050

Vantaan kaupungintalolla (Asematie 7) vietetään naistenpäivää 8.3. kello 15–18 innostavien naisten ja erilaisten näkökulmien parissa.

Iltapäivän ohjelma alkaa vantaalaisten naisjärjestöjen minimessuilla kaupungintalon aulassa kello 15–16. Messuilla piipahtaminen tarjoaa kaikille mahdollisuuden aloittaa viikonloppu hyvässä seurassa herkutellen, sillä sadalle ensimmäiselle vieraalle tarjoillaan kakkukahvit.

Ohjelma jatkuu kello 16 alkaen Mahdollisuuksien maailma – naiset 2050 -keskustelutilaisuudella, jossa juhlistetaan naisten koko potentiaalia ja keskustellaan naisten mahdollisuuksista muuttuvassa yhteiskunnassa.

Vantaan valtuustosalissa pidettävässä tilaisuudessa puhuvat futuristi Elina Hiltunen, työelämäverkosto Ompeluseuran perustaja Maria Teikari, intersektionaalinen feministi Meriam Trabelsi (Vantaan Tyttöjen tila ja Ruskeat Tytöt) ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. All female -paneelissa on mukana myös naisjärjestöjen edustajia. Tilaisuuden juontavat Yle Puheelta tutut toimittajat Susani Mahadura ja Yagmur Özberkan.

 

Lue lisää myös muista Naistenpäivän tapahtumista täältä.

 

Vihanhallinta-ryhmä alkaa Koivulassa 20.3.2019

Ryhmä on tarkoitettu aikuisille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan, tunnistamaan ja hallitsemaan vihantunteita. Ryhmä on maksuton ja avoin asiakkaille.

Ryhmään toivotaan ilmoittautumista sähköpostilla: koivula@vantaanturvakoti.fi

Ryhmätapaamisten teemoina:

▪  vihan tunnistaminen
▪  vihan hallinta
▪  agressiivisen käyttäytymisen muuttaminen
▪  uusien toimintamallien sisäistäminen

Ryhmä kokoontuu 20.3.2019, 3.4.2019, 17.4.2019 ja 2.5.2019 klo 16.30-18.00 Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivulassa (Kytötie 17).

Toiminnan järjestää Vantaan Turvakoti ry ja sen rahoittaa STEA.

Katso ryhmän mainos myös tästä.

 

Yhteystiedot:
Käyntiosoite: Kytötie 17, 01360 Vantaa
koivula@vantaanturvakoti.fi
p. 040 7731063 (arkisin 08:00-16:00)

Lisätietoja:
Väkivaltatyön asiantuntija Roope Karjalainen 040 0885510 roope.karjalainen@vantaanturvakoti.fi
Väkivaltatyön asiantuntija Mikko Schalin 040 8332627 mikko.schalin@vantaanturvakoti.fi

 

                      

Haemme turvakotiin vastaavaa sosiaalityöntekijää

Vantaan Turvakoti ry ylläpitää turvakotia ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivulaa. Nykyinen turvakoti on 8-paikkainen.  Laajennamme turvakotitoimintaa ja avaamme syyskuussa 14-paikkaisen turvakodin uudisrakennuksessa Koivukylän Puistotiellä, jonne nykyinen toiminta siirtyy.

Haemme turvakotiin vastaavaa sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Vastaavana sosiaalityöntekijänä pääset käynnistämään ja kehittämään uutta turvakotia ja osallistumaan henkilöstön rekrytointiin. Tuemme työntekoa ja osaamista säännöllisten työnohjausten ja koulutusten avulla. Tiimillä on vuosittain työnkehittämispäiviä ja työhyvinvointipäivä.

Esimiestyön lisäksi vastaava sosiaalityöntekijä vastaa asiakastyön ohjaamisesta, suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja verkostotyöstä.

Vastaavan sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys (817/2015 7§). Edellytämme hakijalta kokemusta aikuisten ja/tai lasten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Lisäksi edellytämme kokemusta esimiestyöstä ja kehittämistyöstä sekä kykyä toimia verkostoissa ja hyviä työelämä- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain (6 § 2 mom.) mukainen rikosrekisteriote ennen työn aloittamista. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Toimi täytetään 1.4. tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika: 21.2.–15.3.2019
Hakemukset ja CV toimitetaan 15.3. klo 16 mennessä kristiina.vaananen@vantaanturvakoti.fi

Lisätietoja tehtävästä TE-palveluiden sivuilta tai puhelimitse 25.2. – 8.3. toiminnanjohtaja Kristiina Väänäseltä 040 542 6938.

Haastattelut järjestetään viikolla 12/19.