Koivula

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivulassa työskentelee kuusi väkivaltatyön asiantuntijaa, jotka tarjoavat maksutonta keskusteluapua kaikille lähisuhdeväkivallan osapuolille. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, sen loppuminen, turvallisuuden lisääntyminen ja väkivaltakokemuksesta selviytyminen.

Työmenetelmiä ovat yksilö-, pari- ja perhetapaamiset, vertaistukiryhmät sekä yhteistyö muiden ammatillisten toimijoiden kanssa.

Lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen voi olla joskus vaikeaa. Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa sitä, että joku perheenjäsen tai jokin muu läheinen ihminen käyttää eri väkivallan muotoja toista perheenjäsentä kohtaan. Väkivalta voi alkaa paitsi yllättäen myös vähitellen ja varkain. Toistuessaan se alkaa tuntua tavalliselta osalta elämää. Ajan myötä se kuitenkin yleensä raaistuu. Siksi on tärkeää pyytää apua ajoissa. Epäilys siitä, että perheessäsi on väkivaltaa, on jo syy ottaa yhteyttä.

Usein lähisuhde- ja perheväkivaltana pidetään vain fyysistä väkivaltaa, kuten esimerkiksi lyömistä, potkimista tai tukistamista. Väkivalta voi olla kuitenkin muutakin kuin fyysisiä jälkiä jättävä teko. Se voi olla esimerkiksi haukkumista, tavaroiden hajottamista, kontrollointia, mitätöimistä, seksiin pakottamista tai painostamista, taloudella kiristämistä, vainoamista, eristämistä ja uhkailua. Kaikki, mikä on tehty toisen satuttamiseksi tai mielen pahoittamiseksi, on väkivaltaa ja avun hakemisen syyksi riittää se, että vain toinen kokee tilanteen uhkaavana tai muuten häiritsevänä.

Lähisuhdeväkivaltatyön apu on tukea, neuvontaa ja ohjausta väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille aikuisille ja lapsille. Yksilökeskusteluissa työntekijän kanssa voit purkaa turvallisesti ja luottamuksellisesti väkivaltaan liittyviä kokemuksiasi. Tapaamisissa arvioitte yhdessä tilanteeseesi liittyviä turvallisuusriskejä ja laaditte suunnitelman turvallisuutesi lisäämiseksi. Samalla saat tietoa väkivallan seurauksista ja ohjausta sopivan jatkoavun piiriin.

Väkivaltaisesti käyttäytyvien auttamisessa käydään läpi väkivaltatilanteita ja etsitään keinoja muuttaa omaa käytöstä. Tavoitteena on tunnistaa omaa väkivaltaista käytöstä ja oppia ennaltaehkäisemään sitä. Perheellisten kanssa työskentelyssä kiinnitetään erityistä huomiota lapsen edun ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Eroavien kanssa työstetään eroon ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä.

Lähisuhdeväkivaltayksikön lapsityön tavoitteena on tuoda lapsen tai nuoren ääni kuuluville perheen tilanteesta, antaa lapselle tai nuorelle mahdollisuus kertoa omasta kokemuksestaan ja saada välineitä väkivallasta selviytymiseen. Väkivallalle altistuneille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus työstää ikätasoon sopivin menetelmin kokemuksiaan turvallisesti ja lapsen omia selviytymiskeinoja vahvistaen. Lasten ja nuorten parissa työskentelevä väkivaltatyön asiantuntija tekee yhteistyötä niiden Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön työntekijöiden kanssa, jotka tapaavat perheen aikuisia. Näin koko perhe tulee autetuksi samanaikaisesti.

Yksikön muita toimintamuotoja ovat eroauttaminen, vertaistukiryhmät ja kouluyhteistyö.

Väkivalta on ihmisoikeusrikkomus ja rikos, eikä sitä tarvitse missään tilanteessa sietää.

Soita 040 773 1063 (arkisin 08:00–16:00)
koivula@vantaanturvakoti.fi

Koivulan toimipisteiden osoitteet:
Kytötie 17, 01360 Vantaa
Patotie 2 (2. krs), 01600 Vantaa

Yhteystiedot

Tiina Koistinen
Avopalvelutoiminnan päällikkö
Lapsityö
p. 040 7740236
tiina.koistinen@vantaanturvakoti.fi

Kati Aitkoski
Väkivaltatyön asiantuntija
p. 040 4571456
kati.aitkoski@vantaanturvakoti.fi

Maria Zeelig
Väkivaltatyön asiantuntija
p. 040 7156295
maria.zeelig@vantaanturvakoti.fi

Liisa Nieminen
Väkivaltatyön asiantuntija
p. 040 8332627
liisa.nieminen@vantaanturvakoti.fi

Laura Tetri
Väkivaltatyön asiantuntija
p. 040 4506265
laura.tetri@vantaanturvakoti.fi

Kaisla Koskelainen
Väkivaltatyön asiantuntija
p. 040 0885510
kaisla.koskelainen@vantaanturvakoti.fi