Lasten kanssa tehtävä työ

Tiesitkö, että lapsi näkee tai kuulee vanhempien riitelyä, vaikka hän olisi toisessa huoneessa tai nukkumassa? Lapset altistuvat väkivallalle, vaikkei se kohdistuisi heihin suoraan tai he eivät sitä näkisi. Lapsi voi olla väkivallan kohteena esimerkiksi kuritusväkivallassa. Koivulan asiakkaaksi voi tulla myös väkivaltaisesti käyttäytyviä lapsia ja nuoria.

Lasten kanssa tehtävä väkivaltatyö on lapsen kokonaistilanteen ja turvallisuuden arviointia lapsen ikätaso huomioiden. Yksilötapaamisissa lapselle tarjotaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi perheen tilanteessa ja hänelle tarjotaan keinoja käsitellä kokemuksiaan. Lasten kanssa tehtävän työn aikana lapsen vanhemmat tulevat yksikön asiakkaiksi ja heidän kanssaan käydään vanhemmuus keskusteluja. Tavoitteena on ottaa koko perhe mukaan työskentelyyn, jotta lapsen kohtaama väkivalta loppuu ja turvallisuudentunne perheessä lisääntyy.

Työskentelyssä pyritään myös tiiviiseen yhteistyöhön muiden lapsen kanssa toimivien auttajatahojen kanssa.

Ota yhteyttä Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivulaan  p. 040 773 1063 tai koivula@vantaanturvakoti.fi