Kokijoiden kanssa tehtävä työ

Väkivalta voi alkaa paitsi yllättäen myös vähitellen ja varkain. Toistuessaan se voi alkaa tuntua normaalilta osalta elämää. Ajan myötä se kuitenkin yleensä raaistuu. Siksi on tärkeää pyytää apua ajoissa. Epäilys siitä, että sinua kohdellaan suhteessasi alistavasti, on riittävä syy ottaa yhteyttä.

Kokijoiden kanssa tehtävä työ tarjoaa tukea, neuvontaa ja ohjausta väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. Yksilökeskusteluissa työntekijän kanssa voit purkaa turvallisesti ja luottamuksellisesti väkivaltaan liittyviä kokemuksiasi. Tapaamisissa arvioitte yhdessä tilanteeseesi liittyviä turvallisuusriskejä ja laaditte suunnitelman turvallisuutesi lisäämiseksi. Samalla saat tietoa väkivallan seurauksista ja ohjausta sopivan jatkoavun piiriin.

Väkivaltatyössä on mahdollista käydä myös parina, jos tilanteen turvallisuus sen mahdollistaa.

Koivulassa järjestetään vertaistukiryhmiä väkivaltaa lähisuhteessaan kohdanneille.

Ota yhteyttä Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivulaan p. 040 773 1063 tai koivula@vantaanturvakoti.fi