Turvakoti

Väkivaltaa ei ole aina helppo tunnistaa. Se ei välttämättä edes jätä näkyviä jälkiä. Fyysisen satuttamisen lisäksi väkivaltaa on muun muassa pakottaminen, pelottelu, tavaroiden hajottaminen, seksiin pakottaminen, sanallinen alistaminen ja vainoaminen. Väkivalta loppuu harvoin itsestään ja yleensä se toistuu ja raaistuu ajan myötä. Lapsen elämästä väkivalta tekee turvattoman. Tunnista väkivalta ja hae apua ajoissa.

Turvakoti tarjoaa suojaa silloin, kun kotiin jääminen on väkivallan, uhkailun tai pelon takia turvatonta. Turvakotiin voi tulla yksin tai lasten kanssa mihin vuorokauden aikaan tahansa, asuinkunnasta riippumatta.

Turvakodin ammattitaitoinen henkilökunta tukee asiakasta väkivallasta selviytymisessä ja pohtii asiakkaan kanssa ratkaisuvaihtoehtoja perheen tilanteessa. Luottamuksellisissa keskusteluissa on tilaa omien tunteiden ja ajatusten läpikäymiseen ja tilannetta helpottavien ratkaisujen etsimiseen.

Työn lähtökohtana on esisijaisesti lapsen edun turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Turvakodin lapsityössä jokainen lapsi tulee kuulluksi ja kohdatuksi väkivallan kokijana tai näkijänä. Lapsityöntekijämme auttaa lasta sanoittamaan tunteitaan ja kokemuksiaan. Vanhemmuuden tukeminen on keskeinen osa turvakotityötä. Vanhempitapaamiset lapsityöntekijän kanssa lisäävät vanhemman ymmärrystä lapsen tilanteesta.

Ota yhteyttä Turvakotiin
p. 040 4555 543 (huom. ei tekstiviestejä) tai turvakoti@vantaanturvakoti.fi