Me

Vantaan turvakotiyhdistys on kansalaisjärjestö, joka tekee työtä väkivallan ehkäisemiseksi, lähisuhdeväkivallan eri osapuolien auttamiseksi ja yleiseen väkivaltatietoisuuteen vaikuttamiseksi.

Vantaan turvakotiyhdistys on perustettu vuonna 1978. Turvakoti aloitti toimintansa vuonna 1991. Väkivaltatyön avopalveluita on tarjottu kahden vuosikymmenen ajan ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivula aloitti toimintansa 2017.

Työ lähisuhdeväkivallan kohteena olevien auttamiseksi vaatii monipuolista yhteistyötä. Yhdistys toimii läheisessä ja vakiintuneessa yhteistyössä muiden alueellisten ja valtakunnallisten lähisuhdeväkivaltatoimijoiden kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, STEA, Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhdistyksineen ja Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Marita Räsänen. Yhdistykseen kuuluu 110 jäsentä.

Yhdistystämme ohjaavat arvot ovat avun tarjoaminen väkivallan kaikille osapuolille, turvallisuus, kunnioittaminen, asiakkaan osallisuus, lapsen edun huomioiminen, luotettavuus ja usko muutoksen mahdollisuuteen. Ammattitaitomme ja pitkäaikainen kokemuksemme näkyy asiakkaille uudistavana ja osallistavana huolenpitona ja muille sidosryhmillemme monipuolisina ja laadukkaina palveluina.