Föreningen Vantaan Turvakotiyhdistys ry

Alla människor har rätt till ett liv utan våld. Föreningen Vantaan Turvakotiyhdistys är en samhällsorganisation som arbetar för främjandet av trygga nära relationer. Föreningen hjälper de olika parterna av våldet och erbjuder expertis i frågor kring våld i nära relationer inom olika nätverk.

VÅLD SKALL INTE HÅLLAS HEMLIGT. VÅGA BE OM HJÄLP. VI VILL HJÄLPA.

Skyddshemmet

Då det är otryggt att stanna kvar i det egna hemmet p.g.a. våld, hotelser eller rädsla för våld, kan skyddshemmet vara till hjälp. Skyddshemmet erbjuder kortvarigt skydd för personer som blir utsatta för våld eller hot om våld. Du kan antingen ringa eller komma till skyddshemmet antingen ensam eller tillsammans med dina barn, vilken tid på dygnet som helst, dag eller natt.

Vårdträdsgränden 17, 01360 Vanda, Finland
Tfn 09 8392 0071
turvakoti@vantaanturvakoti.fi

Koivula, enheten för våld i nära relationer

Enheten erbjuder stöd och hjälp för alla parter av våldet – utsatta, förövare och barn. Vid enheten erbjuds stödsamtal och handledning för personer som upplevt våld eller hotats med våld i nära relationer. Enheten ordnar även professionellt handledda stödgrupper. Servicen är avgiftsfri för klienterna.

Kyttlandsvägen 17, 01360 Vanda, Finland
Tfn 040 773 1063
koivula@vantaanturvakoti.fi

Föreningens kontaktinformation
Vantaan Turvakotiyhdistys ry
Vårdträdsgränden 17, 01360 Vanda, Finland
Tfn 09 8392 0072
Fax 09 8747 122